GDR Verbouwingswerken bvba

HomeActiviteiten › Passiefbouw

Passiefbouw

De opwarming van de aarde is een feit.
We moeten meer werk maken van minder CO² uitstoot door o.a. beter isoleren, groene energie, electrische auto’s etc

De laatste jaren gaat het isolatieniveau voor nieuwbouwwoningen er alsmaar op vooruit. De laatste jaren stellen we zelfs vast dat er woningen worden gebouwd waar een conventionele warmtebron (bv centrale verwarming) bijna overbodig is. Een dergelijke kwaliteitsvolle isolatie kan ook nog eens worden aangevuld door luchtverversing met warmterecuperatie, voor dat beetje extra warmte dat we nodig hebben tijdens de koudste winterdagen. Men spreekt in dit geval van een “passief huis”.

  • warmteverliezen beperken door ver doorgedreven isolatie
  • warmteverliezen beperken door zeer goede luchtdichtheid van het gebouw
  • luchtkwaliteit waarborgen door ventilatie met warmteterugwinning
  • gebruik van passieve energie (bodenwarmte, zonne-energie, …)
  • laag energiegebruik door efficiënte apparaten (huishoudapparaten met A+ label)

In Europa staan ondertussen reeds een paar duizend passiefhuizen, vooral in de Scandinavische landen, Duitsland (meer dan 3.500), Oostenrijk (meer dan 1.000), Zwitserland en ook België (ongeveer een 200-tal reeds gerealiseerd en een 300-tal staan in de pijpleiding).

Een gecertificeerd passief huis bekom je wanneer de K-waarde niet meer dan 15% bedraagt. Dit wordt berekend aan de hand van een speciaal software berekeningsprogramma van het PassiefHuisPlatform..
Volgende gegevens moeten hier onder andere worden ingevuld:

  • type en dikte dakisolatie
  • type en dikte muurisolatie
  • type en dikte vloerisolatie (pur)
  • kw glas en kw profielen

Ondertussen staat het E-peil voor een nieuwe woning op 80 en zet de trend zich voort.

Voor onszelf hebben wij ook een passieve woning gebouwd in 2009 en zijn ondertussen dan ook op de hoogte van deze bouwwijze. U bent altijd uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de Heizijde 108 te Turnhout.

Download het Onderox artikel